"> Hoogstraatgemeenschap - contact

Over Ons

Werkgroep de verandering:

Dit is de omgedoopte "Vierde Kamer" die jarenlang avonden verzorgde bij de Hoogstraatgemeenschap. Nu dus: De Verandering.

 

Waarom?

Waarom? Omdat we al in de kantelperiode zitten van een grote tijdperkverandering. Deze periode, die eind 19e eeuw begon, kan zo niet doorgaan. Denk maar aan de klimaattop in Parijs waar driftig naar oplossingen gezocht wordt. Maar nu de uitvoering nog!! Na ruim 100 jaar zijn we in een tijdperk gekomen dat beheerst wordt door de economie, die ook de klimaatcrisis mede veroorzaakte.

We zijn in een systeem terechtgekomen dat beheerst wordt door individualisme, kortetermijndenken, nut, geld, groei en alsmaar meer, meer, en een top-down politiek. Maar dit systeem verdringt de echt menselijke waarden van samenleven, zorg, en heeft zijn invloed op zorg, onderwijs, bankwezen enz.

Maar, gelukkig, dit tijdperk is aan het kantelen. Er zijn veel bottom-up initiatieven! Al bekend is de buurtzorg. Maar er is veel aan de hand. Hiermee willen wen op de komende avonden ons gestructureerd bezig houden. En, kunnen wij zelf ook meedoen aan deze kanteling?

 

Bijeenkomst 1 december 2015

 

Geschiedenis

De werkgroep grijpt terug op Dorothee Sölle, een Duitse Theologe (1929 - 2003), die niet wilde dat wij toeschouwer blijven bij wat er in de wereld aan onrecht gebeurt. Zij zegt: "zelfs als je de problemen niet kunt oplossen, kun je ze toch zichtbaar maken". Iedereen kan in actie komen. Zij startte in 1968, samen met haar echtgenoot Fulbert Steffensky, in Keulen de bijeenkomsten die bekend werden onder de naam "Politiek Avondgebed".

Het was een experiment van een groep katholieke en protestantse mensen die in de praktijk wilde brengen dat geloof en politiek onafscheidelijk zijn. Zij deelden verder de overtuiging dat het evangelie kritisch en perspectieven openend moest inwerken op maatschappelijke toestanden. Ook mensen die zich geen Christen meer noemden, deden mee. Het doel: werken aan vrede, sociale gerechtigheid, bevrijding van inhumane druk, van overheidsstructuren en -instellingen waarin bureaucratisch en technologisch denken mensen met geweld bewerkt. De basis elementen zijn: informatie, meditatie en actie. Ook de discussie was erg belangrijk.

Het Politiek Avondgebed in Eindhoven is ontstaan in 1983, gelijktijdig met de herstart van het kloostergebouw als sociale en spirituele plek van Eindhoven. Van meet af aan waren de zusters betrokken bij de vredesbeweging. Het Politiek Avondgebed werd daardoor vooraf gegaan door de drie vredesgebedsdiensten in augustus, september en oktober 1983, verzorgd door de zusters van de Hoogstraat, Kloosterdreef en Tongelre. In de loop van de jaren is een aparte werkgroep ontstaan, die verbonden is met de gemeenschap.

Jaarlijks zijn vijf bijeenkomsten georganiseerd rond een actueel thema, waar iedereen in zijn eigen leven mee te maken heeft. Het onderwerp wordt ingeleid door een deskundig en betrokken spreker. In de bijeenkomsten proberen we met elkaar een

    Visie te ontwikkelen die we ons concreet willen
    Verbeelden en waaraan we ons willen
    Verbinden om samen te werken
    in een proces van Verandering (de vier V's).

 

Doe Mee!

Vindt u ook, dat er een verandering moet komen; in onze samenleving, economie, milieu en verder?
Bent u benieuwd naar lopende initiatieven en voorstellen van alternatieve aanpakken?
Wilt u meer informatie direct van betrokkene en wilt u daarna ideeën uitwisselen met anderen die al overtuigd of maar nieuwsgierig zijn?

Doe mee!

Dat kan door deel te nemen aan onze discussie-avonden, ongeveer vier keer per jaar.
Daarnaast staan we open voor ideeën over nieuwe thema's, initiatieven of sprekers.
En vergeet niet, iedereen kan zelf bijdragen aan de verandering! Neem een eerste stap in uw dagelijkse leven. Hoe kan het net wat prettiger, duurzamer, met meer zorg voor de mensen rondom ons gezamenlijke "thuis"?