Hoogstraatgemeenschap

Welkom
Wie zijn we?
Spiritualiteit
Het charter
Waarom houden we het vol?

Vriendenkring
Contacten
Geschiedenis en toekomst

Activiteiten:
HOV / Wake
Vierde Kamer
Kennismaking
Lokaal
Uitnodigingen
Verslagen
Persberichten
Contactgegevens
Archief


Print deze paginaKlik hier om uw reacties en/of vragen te versturen
Via deze RSS feed worden uitnodigingen verstuurd voor de diverse activiteiten van de Hoogstraatgemeenschap. Zoals: Wakes, Huiskamer Zonnekind en De Vierde Kamer.

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/users/hoogsftp/hoogstraatgemeenschap.nl/php/script.php on line 112

Politiek Avondgebed

Eindhoven

 

Ontstaan.

De naam ‘Politiek Avondgebed’ is afkomstig van Dorothee Slle een Duitse theologe, die leefde van 1929 – 2004. Geloof en politiek hebben alles met elkaar te maken en kunnen niet van elkaar losgemaakt worden. Deze gedachte was het uitgangspunt voor het ontstaan van het Politiek avondgebed, dat voor het eerst werd gehouden in de dom van Keulen in 1968. De actualiteit van het wereldgebeuren staat steeds centraal. Het gaat om gerechtigheid en om de samenleving. Het politiek avondgebed werd gehouden volgens een vast patroon: uitvoerige documentatie over het concrete thema; bezinning en ten slotte discussie en een poging om tot handelen te komen.

 

Het ontstaan in Eindhoven.

In 1983 stond het oude klooster van de zusters van Schijndel aan de Hoogstraat 301 a te Eindhoven nagenoeg leeg. Het gebouw was 100 jaar eerder gebouwd op verzoek van de plaatselijke bevolking voor zusters om aandacht te geven aan de nood van die tijd. Vier zusters namen in 1983 opnieuw hun intrek in dit gebouw met als droom om het weer levensvatbaarheid te geven. Vluchtelingen kregen er onderdak, nieuwe sociale initiatieven kregen een kans en de kleine leefgroep zocht naar een nieuw verstaan van het eigen leven in deze tijd.

Tijdens de strijd tegen kernbewapening en kruisraketten gaven zij gastvrijheid aan de vredesactivisten. Zelf namen zij het initiatief tot het houden van vredesavondgebeden naar het voorbeeld van Dorothee Slle.

Hier ligt het begin van het huidige Politiek Avondgebed, dat sinds 1983 steeds vijf keer per jaar wordt gehouden.

 

Huidige situatie.

De Verenigde Naties riepen het eerste decennium van deze eeuw uit tot het decennium om te komen tot een cultuur van vrede en geweldloosheid voor de kinderen van deze wereld.

De werkgroep ‘Politiek Avondgebed’ heeft vanaf het jaar 2000 bewust gezocht naar actuele thema’s, die bij dragen aan deze oproep, zoals ‘economie en geweld’, ‘de multiculturele uitdaging’.

Voor het seizoen 2005 – 2006 stellen we ons de vraag: in welke maatschappij willen wij wonen? We geven dit seizoen het thema mee: ‘van angstbeeld naar toekomstdroom’.

De avond bevat nog steeds de elementen van informatie / stilte en bezinning / gesprek / poging tot handelen en een afsluitende tekst.

 

Bijzonderheden.

De bijeenkomsten vinden plaats in de huiskamer van de zusters (ondertussen omgevormd na hun samen gaan met gehuwden tot Ver. ‘Hoogstraatgemeenschap’).

Het bezoekers aantal schommelt meestal rond de 40 deelnemers per avond.

Omdat het politiek avondgebed afhankelijk is van giften en subsidies wordt sinds kort aan de deelnemers € 2,-- als bijdrage voor de avond gevraagd, maar het bedrag mag nooit een belemmering tot deelname zijn.

Het publiek is betrokken. We streven naar een breed samengesteld publiek.

De bijeenkomsten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van

Vereniging ‘Hoogstraatgemeenschap’, werkgroep Politiek Avondgebed.

Hoogstraat 301 A, 5654 NB Eindhoven. Tel 040.2525609. Fax. 040.2515767

Email: info@hoogstraatgemeenschap.nl ; www.hoogstraatgemeenschap.nl