"> Hoogstraatgemeenschap - Kort bestek

Kort bestek

Adres van de Hoogstraatgemeenschap:
Hoogstraat 301a
5654 NB Eindhoven
Tel: 040 - 25 25 609
Fax: 040 - 25 15 767
E-mail: info@hoogstraatgemeenschap.nl
Bank nr. 146739701 t.n.v. Hoogstraatgemeenschap
IBAN: NL87 RABO 0146 7397 01

 

Hoogstraatgemeenschap

Eigentijds, gemeenschappelijk, geëngageerd

wie zijn wij?
De Hoogstraatgemeenschap is een kleine leefgemeenschap van vier religieuze en een echtpaar, die zich inzetten voor een bewoonbare wereld. Dit doen we door samen:
 • te leven

 • te bidden

 • te bezinnen

 • te studeren

 • gastvrijheid te bieden

 • ons in te zetten voor sociale gerechtigheid door onze stem te laten horen bij onrecht t.o.v. de mens, onder wie de vluchteling, de samenleving en de aarde

 • vluchtelingen tijdelijk een (woon)plek te geven

 • iedereen die (tijdelijk) met ons mee wil leven, gastvrij te ontvangen

 • ons in te zetten voor sociale gerechtigheid

Meer over Leefgroep en Kring

 


wat inspireert ons?
De Joods Christelijke traditie:

 • om eerlijk met elkaar samen te leven

 • om vanuit persoonlijke ervaring antwoord te geven op de noden van onze tijd

 • om trouw te blijven aan het ideaal van een bewoonbare wereld waarin ieder mens telt

 • om geboeid te blijven in de ongekende ander

 • dat geloof en (dagelijks) leven bij elkaar horen

 • om te werken aan een wereld waarin sociale gerechtigheid heerst

Meer over spiritualiteit

 


waar wonen wij?
In Het Kloosterhof van Gestel aan de Hoogstraat 301-a te Eindhoven:

 • Een oud klooster dat zijn sociale functie voor de stad Eindhoven bewaard heeft.

 • Met daarin Vluchtelingen in de Knel, Omslag, de crisis- en opvangroep van Jeugdzorg ‘de Combinatie’, de leef en werkgemeenschap van Emmaus, de Grieks orthodoxe kerk en Heelsaem, een laagdrempelige psychiatrische praktijk.

 • Dank zij hen wonen we in een zeer inspirerende omgeving.

meer over onze omgeving

 


De Kring
Kringleden zijn mensen met verschillende achtergronden. Zij zetten zich in hun eigen leef- en werksituatie in voor een bewoonbare wereld. Iedereen is welkom om aan de kring mee te doen. Ook de leden van de Hoogstraatgemeenschap zijn lid van de Kring.
Meer over leefgroep en kring

 


welke activiteiten organiseren wij?

 • Misschien moeten we als eerste de gastvrijheid noemen. Ons huis staat open en we ontvangen elke dag gasten, die een vraag hebben of even koffie komen drinken. Ook zijn er veel ontmoetingen met mensen van andere culturen.

 • De wekelijkse Agape viering en dagelijkse meditatie met een tekst in het midden waar men persoonlijk op in gaat.

 • Regelmatig Bijbelstudie over hoe een Bijbeltekst hier en nu spreekt.

 • De werkgroep van het Netwerk voor Humaan Omgaan met Vluchtelingen maakt elk kwartaal een nieuwsbrief om aandacht te vragen voor wat vluchtelingen overkomt en de achtergronden daarvan. Ook bijeenkomsten en acties worden door de werkgroep voorbereid.

 • Elke derde zondag van de maand komen de kringleden bij elkaar in de huiskamer van de Hoogstraatgemeenschap. Telkens bereidden twee leden van de kring deze ochtend voor. Er wordt gevierd dat een bewoonbare wereld mogelijk is en waar dat al tastbaar wordt. Door middel van eigen ervaringen, Bijbel(teksten) elkaar bemoedigen en inspireren. De bijeenkomst wordt afgesloten met een korte viering en een gezamenlijke maaltijd.

 • Op Goede Vrijdag nodigt de Kring met een open uitnodiging ieder die wil uit om met de bus naar het Justitiëel Complex Schiphol te gaan, waar de Franciscaanse Vredeswacht een viering houdt ter ondersteuning van de onschuldig gedetineerde vluchtelingen.

 • Het aanbieden van accommodatie voor groepen uit de stad.

Meer over de activiteiten

 


met wie werken we samen?

Meer links naar gerelateerde organisaties


Verhuur klaslokaal

Omdat er vele goede initiatieven zijn, stelt de leefgroep een lokaal tegen kosten dekkende huur ter beschikking aan minder draagkrachtige groepen met een maatschappelijke functie. De huur bedraagt € 20,-- per dagdeel. Informatie telefonisch bij zr. Theofrida (040 - 25 25 609) of via info@hoogstraatgemeenschap.nl


Geschiedenis en archief

Ons huis werd in 1883 gebouwd dankzij veel inzet van de Gestelse bevolking. Op hun verzoek kwamen op 15 oktober 1884 zes zusters uit Schijndel (Zusters van Liefde) naar Eindhoven om in te gaan op hun noden: onderwijs en zorg voor hun ouden van dagen.
In 1980 vertrekt de zustercommuniteit van de zusters. De stichting Emmaus huurt dan al een groot deel van het gebouw.
In 1983 gaan vier zusters het grotendeels lege gebouw bewonen op zoek naar een nieuwe bestemming. Zij zijn ervan overtuigd, dat er ook in deze tijd genoeg bezielde mensen zijn, die zich willen inzetten voor anderen. En zo is het gegaan.
Om de toekomst te garanderen wordt op 18 maart 2004 voor het beheer van het pand stichting ‘De Hoogstrater’ opgericht en op dezelfde dag ook de Vereniging ‘Hoogstraatgemeenschap’ om als leefgroep samen met andere betrokken mensen alles wat er gegroeid is te bewaren en verder te ontwikkelen.


Sommige organisaties zijn voor ons belangrijk, omdat we met hen samenwerken of omdat we ons met hen verbonden voelen.

www.zustersvanliefde.nl
www.hoogeberkt.nl
www.decombinatie.nu
www.vluchtelingenindeknel.nl
www.emmauseindhoven.nl
www.omslag.nl
www.orthodox-eindhoven.nl
www.hetkloosterhofvangestel.dse.nl
www.humaanomgaanmetvluchtelingen.nl
Heelsaem - Praktijk voor onderweg
www.dare2go.com
Stichting Bambale
Genneper Hoeve
Vredesburo Eindhoven
Jongerenhuis
De Vierde Kamer

Facebook Hoogstraatgemeenschap

 

 

 

Logo Hoogstraatgemeenschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vluchtelingen