"> Hoogstraatgemeenschap - Leefgroep en Kring
Profeet Amos naar James Tissot
Profeet Amos naar James Tissot ca. 1888
De Leefgroep en de Kring erkennen in elkaar hun geloof en hun hoop op een rechtvaardige wereld. Zij inspireren en herkennen elkaar in het beeld van de profeet Amos dat gerechtigheid mag stromen als een nooit aflatende beek. Zij zoeken naar wegen om wat hen beweegt ook te doen.

Leefgroep

Wij zijn een gemeenschap van vier religieuzen en een echtpaar. Wij leven met elkaar vanuit de spiritualiteit van sociale gerechtigheid, zoals die vanuit de joods-christelijke traditie aan ons is meegegeven. We zetten ons verlangen naar een wereld, waarin iedereen tot zijn recht kan komen graag om in concreet handelen. Inzet en inkeer zijn sleutelwoorden.
Wij hebben zelf de kans gehad om vrij en onbevangen nieuwe wegen te zoeken. Zo kwamen wij uit bij de opvang van vluchtelingen, bij de aandacht voor de minima in ons land, bij de grondvragen, waarom de armen arm zijn. Dit houdt ons nog steeds bezig.
Vluchtelingen leven bij ons in huis. Misschien zijn zij wel de kern van ons samenleven. Wij kunnen veel van hen leren.
Aan nieuwe mensen willen we de kans geven om nieuwe wegen te gaan, al zouden wij hen niet graag het samenleven met vluchtelingen willen onthouden.

Ook de gastvrijheid is een centraal punt in ons samenleven. Gasten onderbreken ons leven niet, maar zijn er juist het doel van.

We leven en werken in een deel van een voormalig klooster, het huidige ‘Kloosterhof van Gestel’. We worden omringd door zes verschillende sociale organisaties, die in het Kloosterhof zijn gevestigd. Wij ontvangen veel inspiratie van hen. Zie: www.hetkloosterhofvangestel.dse.nl

Bij onze inkopen voor het eten laten we ons leiden door onze voorkeur voor fair-trade, biologisch en regionaal.

Ook onze bezinningsmomenten (stille meditatie, wekelijkse agapèmaaltijd, studie van bijbel en maatschappij, visieverdieping vanuit een vernieuwend artikel) zijn veelal gezamenlijk, evenals onze wekelijkse huisbespreking.


De formele kant
We kennen ook de meer zakelijke afspraken die met onze status van Vereniging samenhangen, zoals officiële ledenvergaderingen, bestuurskeuze etc.
Onze statuten geven aan dat leden zich ook op tijdelijke basis aan de gemeenschap kunnen verbinden bijvoorbeeld voor een jaar of langer.
Ieder van ons draagt persoonlijk bij aan de gezamenlijke kosten van wonen en leven.
Het is goed mogelijk om het lidmaatschap te beleven, gecombineerd met een baan buitenshuis of met buitenshuis wonen in de directe omgeving.

Wilt u meer over ons weten, neem dan contact met ons op

De Kring

De kring is een groep mensen (ca. 20 personen) die elke derde zondag van de maand bij elkaar komt van 10.00 tot ca. 13.30 uur om met elkaar te zoeken naar levensverdieping, vaak aan de hand van een bepaald thema. De richting is: sociale gerechtigheid en behoud van de aarde. De leden zijn maatschappelijk geëngageerde mensen. De kringbijeenkomsten worden telkens voorbereid door twee kringleden, die een onderwerp kiezen en inleiden. Daarna volgt een gesprek, vaak in kleine groepjes en een viering ter afsluiting.

De Kring is in 2001 in het leven geroepen met de bedoeling om de leefgroep te ondersteunen en in de veronderstelling dat zij op den duur taken zouden overnemen. De Kring heeft een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Op dit moment zoekt de kring in welke richting zij zich verder willen ontwikkelen in verbondenheid met de Hoogstraatgemeenschap.

Publicaties

Jaarverslag 2014
Betrokkenheid bij vluchtelingen gepubliseerd door knr
Interview met zuster Veronique in het Zondagsnieuws
De straten van de stad zijn onze kloostergangen gepubliseerd door TERTIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenleven

 

De woonkamer

 

Kloosterhof

 

 

 

 

 

 

Aansluiten

 

 

 

 

Samen eten