Hoogstraatgemeenschap

Welkom
Wie zijn we?
Spiritualiteit
Het charter
Waarom houden we het vol?

Vriendenkring
Contacten
Geschiedenis en toekomst

Activiteiten:
HOV / Wake
Vierde Kamer
Kennismaking
Lokaal
Uitnodigingen
Verslagen
Persberichten
Contactgegevens
Archief


Print deze paginaKlik hier om uw reacties en/of vragen te versturen
Via deze RSS feed worden uitnodigingen verstuurd voor de diverse activiteiten van de Hoogstraatgemeenschap. Zoals: Wakes, Huiskamer Zonnekind en De Vierde Kamer.

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/users/hoogsftp/hoogstraatgemeenschap.nl/php/script.php on line 112

NIEUWS

Maatschappelijke Actualiteit
Sinds de moord op Theo van Goch is de angst voor elkaar in Nederland toegenomen.
Vanuit de Hoogstraatgemenschap hebben we een brief geschreven naar het hoofd van de Islamitische school van de Frankrijkstraat in Eindhoven om onze solidariteit uit te spreken. We namen deel aan het vormen van een menselijk schild rond de school om uit te drukken dat we de kinderen en de leerkrachten willen beschermen. We stonden gearmd met Islamitische moeders, die evenzeer als wij behoefte hadden aan een goed omgaan met elkaar. Respect, verwondering, empathie en sympathie zijn wezenlijke kenmerken om elkaar te kunnen ontmoeten.
We hebben ook een brief gestuurd naar minister Verdonk naar aanleiding van haar uitspraak dat de moslimgemeenschap een geringer incasseringsvermogen heeft dan wij Nederlanders. Deze uitspraak is in strijd met de gezamenlijke verklaring van haar en het CMO (contactorgaan moslims en overheid) Wij zijn ervan overtuigd dat elke cultuur zoekt naar een samenleving, die mensen beschermt en mensen tot hun recht wil brengen. Die positieve krachten bij elkaar oproepen is een weg naar integratie.
We namen deel aan de interculturele maaltijd in het kader van de migrantenweek, die vanuit de parochie werd georganiseerd.
We zoeken nog verder naar wegen om op een blijvende manier tot een goed klimaat van respect en begrip met elkaar te komen.
Misschien vieren we kerstmis dit jaar anders dan we tot nu toe gewend waren?

---***---

 

Politiek Avondgebed: de multiculturele uitdaging.
Het politiekavondgebed wordt al meer dan 20 jaar door de Hoogstraatgemeenschap 5 6 keer per jaar georganiseerd naar het voorbeeld van Dorothee Slle.
Dorothee Slle was een Duitse Theologe (1929 – 2003), die vooral naam verwierf door haar bijdrage aan de discussies over de politieke en feministische theologie in de jaren ’70 en ’80. Tijdens het Politiek Avondgebed wordt aandacht besteed aan een vorm van maatschappelijk onrecht door analyse en bezinning en wordt gezocht naar een manier om vanuit de avond tot handelen over te gaan.
Voor de jaarcyclus van 2004 – 2005 wordt aandacht besteed aan de multiculturele uitdaging. Op 15 december komt Jacob Vossestein, schrijver van het boek ‘Vreemd Volk’ en intercultureel trainer aan het Koninklijk Instituut voor de tropen in Amsterdam.
De avond begint om 20.00 uur in de huiskamer van Hoogstraat 301a te Eindhoven en duurt tot 22.00 uur. De entree is gratis. Een bijdrage wordt op prijs gesteld.

---***---

 

Kringbijeenkomst
Ook tijdens de kringbijeenkomst van zondag 21 november zal aandacht besteed worden aan ons samengaan met andere culturen. Aan de hand van Manuela Kalsky willen we leren om de vreemde ander niet te zien als een bedreiging, noch om uit te gaan van een eenheidsconcept, maar om de ander ook echt als de ander te zien. We willen de positieve uitdaging van de culturele verschillen serieus nemen.
De kring is in ontwikkeling. De kringleden verbreden de leefgroep van de Hoogstraatgemeenschap en we willen elkaar ondersteunen in ieders inzet voor sociale gerechtigheid.
Mocht u lid willen worden van de vriendenkring van de Hoogstraatgemeenschap, neem dan contact op via ons e.mail adres of per telefoon.

---***---

 

Netwerk voor humaan omgaan met vluchtelingen.
De nieuwsbrief 14 is uit.
Bezoek hun web-site: www.hov.dse.nl

---***---

 

Klaslokaal
Wij verhuren een klaslokaal per dagdeel aan groepen met een sociale of (inter)culturele doelstelling en met een klein budget. Informatie bij zr. Theofrida tel. 040.2525609

---***---

 

Tentoonstelling: terugblik.
De tentoonstelling die naar aanleiding van het 120 jarig bestaan van ons klooster aan de Hoogstraat 301a werd gemaakt, is door meer dan 175 mensen van buiten bezocht.
Er ontstonden allerlei gesprekken, niet alleen over vroeger, maar ook over de toekomst van dit klooster. Het liefdewerk dat ooit door de zusters van Schijndel op verzoek van de Gestelse bevolking hier is begonnen gaat door in allerlei mensen, leefgemeenschappen en organisaties die het gebouw tot een dynamische geheel maken. Zie ook het artikel: een klooster vol dynamiek.

---***---

 

10 november
Met extra plezier en met dankbaarheid kijken we terug naar woensdag 10 november toen ongeveer 85 zusters van de congregatie ons bezochten en samen met ons aten. Een feestelijke dag, waarbij goed werd uitgelegd hoe de toekomst van het huis verder gaat.
Er is een stichting opgericht die zorg zal dragen voor het beheer en onderhoud van het gebouw en die in de geest van de congregatie het gebouw zal verhuren aan mensen, die op willen komen voor de mens in de marge van onze maatschappij; mensen met nieuwe initiatieven die vaak over een klein budget beschikken en daarom niet ergens een eigen kantoor kunnen betrekken.
Daarnaast werd opnieuw onder de aandacht gebracht: het belang van een leefgroep die alert blijft reageren en het visioen vast houdt, ook als de actualiteit een andere werkelijkheid laat zien.

---***---