"> Hoogstraatgemeenschap - Onze Omgeving

Ieder mens is uniek
We hebben elkaar nodig om elkaar te versterken Om een teken te zijn in de tijd.
En om een tegenbeweging te maken

Het Kloosterhof van Gestel

Het Kloosterhof van Gestel wordt gevormd door verschillende maatschappelijke organisaties en zo'n vijftien vaste bewoners, die in het pand woon-/en of werkruimte huren. Daarnaast wonen er doorgaans zo'n vijfentwintig mensen op tijdelijke basis. Al deze bewoners en medewerkers geven Het Kloosterhof van Gestel inhoud en kleur. Wat mensen en organisaties verbindt is hun inzet voor diversiteit, sociale gerechtigheid ,bewust omgaan met goederen en opvang en ondersteuning van mensen in nood. Elk van de huurders is een zelfstandige groep of organisatie met een eigen doelstelling. Ieder legt binnen zijn activiteiten eigen accenten. Dat maakt Het Kloosterhof tot een bruisend en dynamisch geheel, waar bovendien wordt gestreefd naar sociale cohesie, samenwerking en onderlinge ondersteuning tussen de huurders, die gezamenlijk de Vereniging Het Kloosterhof van Gestel vormen.
Ook verschillende tuinen, elk met een eigen sfeer, maken onderdeel uit van Het Kloosterhof van Gestel. De organisaties zijn gevestigd in de vier vleugels van het carrévormige gebouw. Centraal in Het Kloosterhof ligt een binnentuin.

De organisaties die er gevestigd zijn, zijn:
Vereniging Hoogstraatgemeenschap
Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
Grieks-orthodoxe Kerk H. Nektarios
Vluchtelingen in de Knel
Stichting De Combinatie Jeugdzorg
Woonwerkgemeenschap Emmaus Eindhoven
Heelsaem - Praktijk voor onderweg

Zie ook de website: www.hetkloosterhofvangestel.dse.nl

De mensen, de activiteiten, het gebouw en het groen- dat alles tezamen maakt Het Kloosterhof van Gestel tot een gastvrije plek voor iedereen die zich inhoudelijk verbonden voelt of nader kennis wil maken.
Dat kan via het postadres:
Vereniging Het Kloosterhof van Gestel
Hoogstraat 301a
5654 NB Eindhoven
Tel: 040.2525609

Stichting 'De Hoogstrater'

Deze stichting beheert het gebouw in de geest van de congregatie van de Zusters van Liefde van Schijndel, dat wil zeggen, dat het pand een sociaal en spiritueel centrum blijft met aandacht voor de minsten in de maatschappij.
De stichting verhuurt aan de zeven gebruikers een deel van het geheel en zorgt voor het groot onderhoud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Kloosterhof van Gestel

In teken van Hoop

Omslag

Grieks-orthodox Kerk H. Nektarios

Vluchtelingen in de Knel

De Combinatie

Emmaus Eindhoven