Hoogstraatgemeenschap

Welkom
Wie zijn we?
Spiritualiteit
Het charter
Waarom houden we het vol?

Vriendenkring
Contacten
Geschiedenis en toekomst

Activiteiten:
HOV / Wake
Vierde Kamer
Kennismaking
Lokaal
Uitnodigingen
Verslagen
Persberichten
Contactgegevens
Archief


Print deze paginaKlik hier om uw reacties en/of vragen te versturen
Via deze RSS feed worden uitnodigingen verstuurd voor de diverse activiteiten van de Hoogstraatgemeenschap. Zoals: Wakes, Huiskamer Zonnekind en De Vierde Kamer.

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/users/hoogsftp/hoogstraatgemeenschap.nl/php/script.php on line 112

Dag van de Aarde

Op zondag 22 april wordt in het klooster aan de Hoogstraat 301 A te Eindhoven van 14.30 tot 17.00 uur de Dag van de Aarde gevierd. Ook u bent van harte welkom.

Programma:
Er is een tentoonstelling - ‘Zaden van verandering’- over het Handvest van de Aarde en het menselijk kunnen. Deze tentoonstelling werd gemaakt door Soka Gakkai Internationaal en het Earth Charter Initiatief en voor het eerst getoond op de wereldtop inzake duurzame ontwikkeling (WSSD) in Johannesburg 2002.
Daarnaast worden foto’s getoond van Daisaku Ikeda, Buddhistisch filosoof en president van Soka Gakkai international. Het zijn bouwstenen tot reflectie.
Zes lichtvitrines laten zien hoe de media ons informeren over het milieuvraagstuk.
Verder wordt er een DVD getoond: ‘A Quiet Revolution’ (een stille revolutie) met Nederlandse ondertiteling.
Om 15.00 uur wordt een korte inleiding gehouden over het ontstaan en de betekenis van de ‘Dag van de Aarde’ en van het ‘Handvest van de Aarde’.
Om 16.30 uur wordt een Ginko Biloba geplant, een tempelboom en waarschijnlijk de oudste levende plantensoort, die lang geleden ook in Nederland voor kwam.
Kinderen kunnen in de binnentuin van het oude klooster een milieuspel spelen.
Het actiekoor ‘het Lopend Vuurtje’ zingt liederen over ons leefmilieu.
Om 17.00 uur wordt de dag besloten door met elkaar iets te drinken van wat moeder natuur ons gegeven heeft.

De beide tentoonstellingen zijn ook te bezichtigen op maandag en dinsdag 23 en 24 april en op donderdag en vrijdag 26 en 27 april, telkens van 14.00 tot 17.00 uur.


Informatie bij Gerard van de Ven: tel 040.2525609


Deze brief is gestuurd aan de kerken van Eindhoven, om aandacht te vragen voor deze dag.