Hoogstraatgemeenschap

Welkom
Wie zijn we?
Spiritualiteit
Het charter
Waarom houden we het vol?

Vriendenkring
Contacten
Geschiedenis en toekomst

Activiteiten:
HOV / Wake
Vierde Kamer
Kennismaking
Lokaal
Uitnodigingen
Verslagen
Persberichten
Contactgegevens
Archief


Print deze paginaKlik hier om uw reacties en/of vragen te versturen
Via deze RSS feed worden uitnodigingen verstuurd voor de diverse activiteiten van de Hoogstraatgemeenschap. Zoals: Wakes, Huiskamer Zonnekind en De Vierde Kamer.

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/users/hoogsftp/hoogstraatgemeenschap.nl/php/script.php on line 112

PERSBERICHT   Oude Persberichten   Uitnodigingen

 

Wake op de markt

 

Op zaterdag 26 april vindt van 14.00 tot 15.00 uur een wake plaats op de markt van Eindhoven om aandacht te vragen voor onschuldig opgesloten mensen in Nederland. Deze veelal vluchtelingen worden enkel en alleen gevangen gezet, omdat zij niet over de juiste identiteitspapieren beschikken. Ze zijn zonder documenten en kunnen die veelal ook niet meer krijgen. Hierdoor kan ook de overheid hen vaak niet uitzetten en belanden zij weer op straat. Ze zijn dan gebroken en voor hun leven getekend. Het gaat om schending van mensenrechten, hier in Nederland.
De wake wordt georganiseerd door Vluchtelingen in de Knel en het Netwerk voor Humaan Omgaan met Vluchtelingen, tel. 040.2525609 / 2569517.
Op 20 april houdt de kring van de Hoogstraatgemeenschap een open morgen om zich in kleine gesprekgroepjes te bezinnen op de verbondenheid van de mens met de natuur. Uitgangspunt is een tekst van dichter-dominee Hans Bouma. De ochtend begint om 10.15 uur. Vooraf is er koffie. De morgen wordt besloten met een eenvoudige viering om 12.00 uur en met een broodmaaltijd van wat voor elkaar is meegebracht. Er zijn geen kosten aan verbonden. De bezinning vindt plaats in de huiskamer van de Hoogstraatgemeenschap, Hoogstraat 301a Eindhoven. Tel 040.2525609.

 

 

Toelichting

 

Nederland heeft binnen Europa het hoogste percentage mensen in zgn. vreemdelingendetentie. Aan de gevangenzetting is geen maximale tijd verbonden; mensen kunnen maandenlang vastzitten zonder dat ze iets misdaan hebben. De omstandigheden zijn zwaarder dan in gewone gevangenissen. Isolering gebeurt frequent en de medische zorg is buitengewoon laag.
Herhaaldelijk heeft de VN, de Raad van Europa en het Committee for Prevention of Torture (CPT) gesteld dat vreemdelingen die illegaal in een land verblijven niet als criminelen mogen worden behandeld. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen hun gevangenzetting ervaren als een hel. Vluchtelingen die de detentie verlaten, voelen zich diep vernederd en zijn vaak gebroken.
De vrijheidsberoving vindt plaats met het doel om binnen afzienbare tijd de vreemdeling uit te zetten. Het uitzettingspercentage is beduidend minder dan het aantal mensen dat toch weer vrijgelaten moet worden, omdat zij onuitzetbaar blijken. De gemiddelde verblijfsduur wordt steeds langer.
In de tweede helft van 2007 werden volgens de gegevens van justitie in Nederland 4.750 personen in vreemdelingendetentie gezet. Bovendien zijn er daarbovenop nog eens 105 minderjarigen vastgezet in een jeugdinrichting. Gemiddeld zitten 1.500 personen vast omdat ze geen identiteitsdocumenten hebben of omdat ze niet meer in Nederland mogen zijn. 4.200 personen verlieten de bewaring weer, van wie 76% binnen de drie maanden; 10% na 3-6 maanden en 14% na 6 maanden of langer. Detentie die leidt tot een geslaagde uitzetting kost Nederland gemiddeld 35.000 euro. Het is onbekend hoeveel een detentie, die met op straat zetting eindigt, kost. De menselijke kosten voor het individu zijn immens.