Hoogstraatgemeenschap

Welkom
Wie zijn we?
Spiritualiteit
Het charter
Waarom houden we het vol?

Vriendenkring
Contacten
Geschiedenis en toekomst

Activiteiten:
HOV / Wake
Vierde Kamer
Kennismaking
Lokaal
Uitnodigingen
Verslagen
Persberichten
Contactgegevens
Archief


Print deze paginaKlik hier om uw reacties en/of vragen te versturen
Via deze RSS feed worden uitnodigingen verstuurd voor de diverse activiteiten van de Hoogstraatgemeenschap. Zoals: Wakes, Huiskamer Zonnekind en De Vierde Kamer.

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/users/hoogsftp/hoogstraatgemeenschap.nl/php/script.php on line 112

PERSBERICHTEN   Oude Persberichten   Uitnodigingen

 

Dag van de Vluchteling

De Verenigde Naties heeft 20 juni uitgeroepen tot internationale Dag van de Vluchteling. In Eindhoven zal er daarom uitgebreid aandacht worden besteed aan het onzekere leven van vluchtelingen in Nederland. Het generaal pardon heeft niet alle problemen opgelost. Nog steeds leven veel vluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden en zonder uitzicht op toekomst. Zij kunnen niet terug naar hun eigen land en mogen ook hier niet blijven. Hoe dan verder?
Het hele weekend van 20 juni zullen er activiteiten gehouden worden in het licht van de Dag van de Vluchteling:
Het programma wordt op vrijdagavond geopend met een ontmoeting tussen vluchtelingen en Eindhovense politici. Tijdens deze ontmoeting worden ervaringen uitgewisseld. Ook worden een aantal politici gevraagd om een vluchteling voor een nacht onderdak te bieden.
Zaterdag 20 juni wordt een manifestatie gehouden op het plein voor de Catharinakerk van 13.00 tot 17.00 uur. Vluchtelingenorganisaties en andere betrokkenen zullen zich presenteren. Daarom heen vindt een programma plaats van dans, muziek, zang en spel.
Zondag 21 juni zullen de Eindhovense kerken tijdens hun vieringen extra aandacht geven aan het lot van vluchtelingen.
De dag heeft tot doel om meer begrip te kweken voor vluchtelingen.
Het initiatief voor het houden van deze Dag voor de Vluchteling is genomen door het Netwerk voor Humaan Omgaan met Vluchtelingen, Vluchtelingen in de Knel en deken Fr. Verhoeven. Samen met de kerken is het programma ontwikkeld.
Voor meer informatie, zie: www.vluchtelingenindeknel.nl/dag.

Toelichting
De Dag voor de Vluchteling is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin staat dat ieder het recht heeft asiel te zoeken en te genieten ( art. 14) De dag is ingesteld door de V.N. en is bedoeld om te streven naar blijvende oplossingen voor de miljoenen vluchtelingen en ontheemden die op zoek zijn naar een nieuwe toekomst.
Vluchten doe je niet zomaar. Je leven wordt bedreigd door oorlog, gebrek aan vrije meningsuiting, je geloof of je ras.
Als iemand uit zijn eigen land is weggevlucht, is het nog lang niet zeker dat hij of zij als vluchteling wordt erkend.
In Nederland hebben we het generaal pardon gekend voor vluchtelingen die vr 1 april 2001 in Nederland asiel hadden aangevraagd. Voor Eindhoven ging het om ongeveer 400 mensen. Maar ook na 1 april 2001 zijn er veel mensen geweest die gedwongen zijn geweest hun land te verlaten. Het zijn vaak jonge mensen of moeders met kleine kinderen. Er wordt streng tegen hen opgetreden en vaak worden ze afgewezen. Eenmaal afgewezen moeten zij terug, maar wat moet je doen als je niet terug kunt? Vluchtelingen mogen in Nederland niet werken, kunnen zich niet in een huis of kamer vestigen en kunnen zich niet verzekeren tegen ziektekosten. Velen worden hier gedwongen tot de illegaliteit. Elke dag kunnen zij door de politie worden opgepakt. Zij worden dan gevangen gezet, ook al hebben zij geen strafbaar feit gepleegd. Ook de overheid lukt het heel vaak niet om hen uit te zetten. Na enkele maanden of een half jaar worden zij weer op straat gezet, meestal gebroken. Zo kan dat doorgaan en zo stapelen de trauma’s zich op.
Niemand komt ongeschonden uit deze leefomstandigheden.
Wat is een blijvende oplossing?
De initiatiefgroep kent ruim 200 mensen in Eindhoven die illegaal moeten leven.
De initiatiefgroep en de kerken van Eindhoven willen de Dag van de Vluchteling aangrijpen om aandachtig stil te staan bij deze medemensen en informatie verschaffen aan belangstellenden.

 

Flyer: Dag van de Vuctheling