Hoogstraatgemeenschap

Welkom
Wie zijn we?
Spiritualiteit
Het charter
Waarom houden we het vol?

Vriendenkring
Contacten
Geschiedenis en toekomst

Activiteiten:
HOV / Wake
Vierde Kamer
Kennismaking
Lokaal
Uitnodigingen
Verslagen
Persberichten
Contactgegevens
Archief


Print deze paginaKlik hier om uw reacties en/of vragen te versturen
Via deze RSS feed worden uitnodigingen verstuurd voor de diverse activiteiten van de Hoogstraatgemeenschap. Zoals: Wakes, Huiskamer Zonnekind en De Vierde Kamer.

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/users/hoogsftp/hoogstraatgemeenschap.nl/php/script.php on line 112

VERSLAGEN   Oude Verslagen   Uitnodigingen   De Vierde Kamer   Jaarverslag

 

Notitie voor ‘kerk en wereld’:
De aarde en haar bewoners vragen dringend om aandacht en actie.


De werkgroep ‘De Vierde Kamer’ –voorheen Politiek Avondgebed- probeert al sinds 1983 om aandacht te vragen voor onrechtvaardige structuren in onze wereld en probeert daar wat aan te doen door informatie en zo mogelijk door actie. Het gaat uiteindelijk om het geluk en de vrijheid van mensen.
Vanaf het jaar 2000 loopt de oproep van de Verenigde Naties om te komen tot een cultuur van vrede en geweldloosheid voor de kinderen van deze aarde als een rode draad door alle activiteiten heen. Sinds 2006 heeft deze oproep de kleur gekregen van ‘Het Handvest van de Aarde’ (www.handvestvandeaarde.nl) Dit handvest wordt onderschreven door vele mensen wereldwijd, die zich inzetten voor een rechtvaardige, duurzame en vreedzame toekomst. Het beschrijft geen onbereikbare droom van wereldvreemde idealisten. Het stoelt op vier duidelijke uitgangspunten, die onderling met elkaar samenhangen:
  1. Respect en zorg voor alle levensvormen
  2. ecologische integriteit
  3. sociale en economische rechtvaardigheid
  4. democratie, geweldloosheid en bevordering van en cultuur van vrede.
Het handvest geeft ons een duidelijk raamwerk in handen om onze informatieve en bezinnende avonden te houden vanuit deze onderlinge samenhang. De avonden die wij in Eindhoven organiseren trekken gemiddeld 40 belangstellenden. Het vorig werkjaar hadden de avonden een breed karakter met de vier uitgangspunten als centrale thema’s. Nu zijn we bezig om deze uitgangspunten concreter uit te werken naar thema’s als vervoer, voedsel. water, maatschappelijk verantwoord ondernemen, geldbesteding.
Ook kunnen we vanuit dit kader een tentoonstelling en een klankbeeld op DVD aanbieden over het ‘Handvest van de Aarde’ aan medestanders die zich ook in willen zetten voor een duurzame en vreedzame wereld.
De derde Europese Oecumenische Assemblee, die het vorig jaar in Sibiu is gehouden, heeft in haar slotverklaring ( zie http://rvk.synccp.com/?b=248) de kerken opgeroepen om de realisering van de milenniumontwikkelingsdoelen krachtig te ondersteunen; om eerlijke handel te bevorderen, om verzoening tussen mens en natuur; om een periode van extra aandacht voor de schepping en voor het bevorderen van duurzame levensstijlen.
Het handvest van de aarde geeft ons een krachtig middel in handen om aan deze oproep vorm te geven. Het is oecumenisch in die zin, dat het gaat over de hele wereld. Het onderwerp is een gemeenschappelijk thema gebleken voor (andere) kerkgemeenten, die op hun eigen wijze daar mee verder zijn gegaan en voor boeddhisten (Soka Gakkai), die ons hebben geïnspireerd.
Wij zijn blij met de subsidie van ‘Kerk en Wereld’. Zonder deze subsidie zouden wij onze avonden niet kunnen organiseren en geen tentoonstelling kunnen aanbieden (zie: www.hoogstraatgemeenschap.nl/devierdekamer).

Gerard van de Ven
Tel 040.2525609