Hoogstraatgemeenschap

Welkom
Wie zijn we?
Spiritualiteit
Het charter
Waarom houden we het vol?

Vriendenkring
Contacten
Geschiedenis en toekomst

Activiteiten:
HOV / Wake
Vierde Kamer
Kennismaking
Lokaal
Uitnodigingen
Verslagen
Persberichten
Contactgegevens
Archief


Print deze paginaKlik hier om uw reacties en/of vragen te versturen
Via deze RSS feed worden uitnodigingen verstuurd voor de diverse activiteiten van de Hoogstraatgemeenschap. Zoals: Wakes, Huiskamer Zonnekind en De Vierde Kamer.

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/users/hoogsftp/hoogstraatgemeenschap.nl/php/script.php on line 112

De Vierde Kamer
   (voorheen Politiek Avondgebed)

Visie

Verslag 2e avond

Verbeelding

Thijs de la Court

Verbinding

Ecologische integriteit

Verandering

28 november 2006

In de huiskamer van de Hoogstraatgemeenschap zitten zo’n 50 mensen bij elkaar.
Onder leiding van Thijs de la Court vertellen zij hun visie over het klimaatbeleid van de gemeenste. Thijs vertelt hoe hij vanaf mei 2006 als wethouder in Lochem het hele college van B&W meegekregen heeft voor de ‘Hier’ klimaatscampagne. Dat kon door telkens aan de burgers te laten zien dat een verantwoord omgaan met energie in de woningbouw, in het onderwijs, in de sociale voorzieningen effect heeft voor een goede toekomst. (Hij vertelt o.a. hoe een bijdrage voor bijstandsmoeders is uitgegeven aan structurele energiemaatregelen in de door hen bewoonde huizen).
Alle drie facetten van de driehoek: People / Planet / Profit, moeten rekening houden met elkaar. Je kunt dit met: de sociale voorzieningen, het omgaan met de gaven die de aarde ons geeft Ún het profijt daarvan voor iedere mens, moeten afgestemd worden op elkaar. Als je werkt ten dienste van een van deze drie, komt dat ten goede van het geheel.
Thijs is deze avond in gesprek met de toehoorders en geeft veel kansen om inbreng te hebben.
We zijn verbaasd, dat in een onderzoek gebleken is, dat Eindhoven hoog scoort: een 8 wat het klimaat beleid betreft.
Als burgers weten we dat er veel zonnepanelen geplaatst zijn en het M.E.C. is bekend. De vraag komt naar boven om een burgerbeweging te beginnen die in wijken en buurten de mensen betrekt bij het onderzoek naar energiebesparing en bij de uitvoering ervan.
Een van de aanwezige docenten van het middelbaar onderwijs meldt dat de gemeente Eindhoven samen gewerkt heeft met zijn school door een investering van meer dan twee miljoen om alle energiebesparende mogelijkheden toe te passen.
De co÷rdinator van het COS vraagt aan het aanwezige publiek of degenen die meewillen werken aan deze burgerbeweging zich bij hem melden.
We zijn deze avond overtuigd geraakt dat we kunnen werken als organisaties en particulieren aan een schoner klimaat. Zo zal de 8 die het klimaatbeleid van Eindhoven heeft gekregen, ook een 8 kunnen worden voor de inwoners van Eindhoven. De ‘Hier’ campagne is wellicht een goed handvat. Mensen die overtuigding in daden omzetten zijn nodig.