Werkgroepen

Werkgroepen

Netwerk voor Humaan Omgaan met Vluchtelingen (HOV)

Het HOV is ontstaan uit pure verontwaardiging en woede toen op 7 december 2002 een moeder met een zes weken oude baby in sneeuw en vrieskou buiten de poorten van een asielzoekerscentrum werd gezet. Zij verbleef die dag in de fietsenstalling, niet wetend waar naar toe. De zusters van de Hoogstraat hebben haar tijdelijk een provisorisch onderkomen kunnen bieden. Het HOV wil dat mensen weten wat er in Nederland gebeurt en dat zowel politici, overheid als burgers humaan omgaan met vluchtelingen, ook als die vluchtelingen buiten de juridische procedures vallen. Elk mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Het Netwerk komt regelmatig bij elkaar om alert te volgen wat er met vluchtelingen gebeurt. Het probeert de politieke besluitvorming te beïnvloeden en organiseert samen met anderen acties. Vier keer per jaar wordt een gratis nieuwsbrief uitgegeven om geïnteresseerden te informeren. 

Naast de uitgave van de Nieuwsbrief, willen we samen met Vluchtelingen in de Knel goodwill kweken voor vluchtelingen. We doen dat op verschillende manieren bv. door tussen 26 oktober (de dag waarop 11 slachtoffers vielen door de Schipholbrand) en 2 november (Allerzielen, de dag waarop stil gestaan wordt bij de ons bekende of naamloze doden) een herdenking te houden van de slachtoffers van het Nederlandse en/of Europese asielbeleid.
Ook wordt elk jaar op Goede Vrijdag een busreis georganiseerd naar het nieuwe detentiecentrum van Schiphol om ons daar aan te sluiten bij de viering, die door de Franciscaanse Vredeswacht wordt gehouden. 
Of door samen met anderen De dag van de Vluchteling te houden. Deze dag werd in Eindhoven voor het eerst gehouden in het weekend van 20 juni 2009. Het is een internationale dag, ingesteld door de VN. 

Zie www.humaanomgaanmetvluchtelingen.nl (ook voor de nieuwsbrieven.)

De ‘Verandering’

Elk jaar organiseert de werkgroep ‘De Verandering’ – voorheen De Vierde Kamer – en gelieerd aan de Hoogstraatgemeenschap, bijeenkomsten rond een actueel thema zoals bv. geweldloosheid, duurzaamheid, solidaire economie, behoud van de aarde. Het onderwerp wordt ingeleid door een betrokken en deskundig spreker. Tijdens de bijeenkomsten zijn er korte momenten van bezinning. Interactiviteit neemt ook een grote plaats in.
Zo wil de werkgroep in de geest van Dorothee Sölle, een Duitse Theologe, die in 1968 begon met het eerste politieke Avondgebed, alert blijven op wat er zich in de maatschappij afspeelt en we proberen dat met elkaar positief de beïnvloeden.
De bijeenkomsten vinden plaats in de huiskamer van de Hoogstraatgemeenschap van 20.00 tot 22.00 uur. Er wordt geen entreeprijs gevraagd, maar een tegemoetkoming in de onkosten wordt zeer op prijs gesteld, omdat de werkgroep kostendekkend moet kunnen werken.