Kring en Verandering

De Kring is een groep mensen (ca. 20 personen) die elke derde zondag van de maand bij elkaar komt van 10.00 tot ca. 13.30 uur om met elkaar te zoeken naar levensverdieping, vaak aan de hand van een bepaald thema. De richting is: sociale gerechtigheid en behoud van de aarde. De leden zijn maatschappelijk geëngageerde mensen. De kringbijeenkomsten worden telkens voorbereid door twee kringleden, die een onderwerp kiezen en inleiden. Daarna volgt een gesprek, vaak in kleine groepjes en een viering ter afsluiting.

De Kring is in 2001 in het leven geroepen met de bedoeling om de leefgroep te ondersteunen en in de veronderstelling dat zij op den duur taken zouden overnemen. De Kring heeft een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Op dit moment zoekt de kring in welke richting zij zich verder willen ontwikkelen in verbondenheid met de Hoogstraatgemeenschap.

Elk jaar organiseert onze werkgroep ‘De Verandering’ – voorheen De Vierde Kamer – bijeenkomsten rond een actueel thema zoals bv. geweldloosheid, duurzaamheid, solidaire economie, behoud van de aarde. Het onderwerp wordt ingeleid door een betrokken en deskundig spreker. Tijdens de bijeenkomsten zijn er korte momenten van bezinning. Interactiviteit neemt ook een grote plaats in.
Zo wil de werkgroep in de geest van Dorothee Sölle, een Duitse Theologe, die in 1968 begon met het eerste politieke Avondgebed, alert blijven op wat er zich in de maatschappij afspeelt en we proberen dat met elkaar positief de beïnvloeden.
De bijeenkomsten vinden plaats in de huiskamer van de Hoogstraatgemeenschap van 20.00 tot 22.00 uur. Er wordt geen entreeprijs gevraagd, maar een tegemoetkoming in de onkosten wordt zeer op prijs gesteld, omdat de werkgroep kostendekkend moet kunnen werken.