In teken van hoop

Eindhoven

De Hoogstraatgemeenschap op de Hoogstraat 301 A houdt op zondag 24 juni een Open Kloosterdag. Op deze dag kunnen geïnteresseerden zien wat de bewoners bezielt, maar ook de inbreng van de bezoeker wordt op prijs gesteld. Het klooster opent om 10.00 uur haar deuren. Om 11.00 is er een Power Point presentatie, afgewisseld met muziek en liederen. ’s Middags is er vrije inloop met vanaf 14.00 tot 15.00 uur tijd voor een kop koffie en een praatje. Om 15.00 uur is er een herhaling van de Power Point presentatie. De dag eindigt om16.30 uur.

Zuster Veronique wist al vroeg dat ze het klooster in zou gaan. “Ik voelde dat ik daar gelukkig zou zijn”, vertelt ze. “In die tijd vond ik niet zoveel andere dingen interessant. Een diepere laag in mij vroeg zich af wat ik met mijn leven wilde gaan doen. Dat was het ‘geven’ aan anderen. Ook was ik zeer geïnteresseerd in het leven dat een klooster te bieden had. Zo trok het gebed mij enorm aan en wilde ik graag iets voor mijn medemens betekenen.” Ondanks dat het kloosterleven een heel andere vorm heeft gekregen, staat Zuster Veronique nog steeds achter haar keuze. “De vorm die toen werd gepraktiseerd, is inmiddels achterhaald”, vindt Zuster Veronique. “Er zijn nauwelijks nog mensen te vinden die puur om het gebed en om anderen te helpen het kloosterleven als vorm kiezen. Ik denk ook dat we te lang in dezelfde vorm zijn doorgegaan. We hadden eerder moeten veranderen.” Eén van de veranderingen is dat zuster Veronique samenwoont met ‘leken’. “De grootse verandering is echter dat we meer persoonlijke verantwoordelijkheid hebben gekregen. Vroeger kreeg je regels voorgelegd waar je aan moest houden. Nu mag je persoonlijke keuzes maken.” In de zestiger jaren is er een oproep gekomen vanuit Rome om het kloosterleven meer bij deze tijd te brengen. Dat was een moeizaam proces voor sommigen. Veel kloosterlingen hebben jaren volgens de oude regels geleefd en hebben moeite om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Zuster Veronique woonde 30 jaar in Schijndel en kwam in 1983 in Eindhoven terecht.

De Open Kloosterdag is zeker een belangrijke dag voor Zuster Veronique. ”Er komen hier regelmatig mensen voorbij die niet weten wat er hier gebeurt. Het klooster ligt ook net van de weg af. Mensen fietsen wel eens het pad op, maar kloppen niet aan. Op een dag als deze, kunnen we laten zien, wat we doen. Zo zijn in dit gebouw meerdere organisaties gevestigd waarmee we samenwerken. Natuurlijk keken we van te voren goed wie we onderdak boden. Zo kozen we voor een sobere levensstijl en probeerden groeperingen met idealen, die het zonder subsidie moesten stellen, onderdak te bieden.” Het thema van deze Open Kloosterdag is: ‘Kom maar eens kijken waar we wonen.’ Middels een PowerPointpresentatie zien belangstellenden hoe de samenwerking met anderen binnen dit gebouw wordt aangegaan. “Tegenwoordig gaan we graag in gesprek met anderen”, vertelt Zuster Veronique, “Niet alleen binnen deze muren, maar ook er buiten. Dat voorkomt blinde vlekken” Tijdens de Open Kloosterdag krijgen bezoekers alle ruimte om vragen te stellen. We gaan graag het gesprek aan. We laten ons graag inspireren door anderen. We zijn geen eilandje meer. “ Volgens Zuster Veronique denken sommige mensen nog steeds dat hier alleen zusters leven en het is nog weinig doorgedrongen dat we een religieuze leefgroep zijn van leken en religieuzen. Het dringt pas langzaam door dat ook wij met de tijd mee gaan”. Een Kloosterdag draagt een steentje bij aan de beeldvorming.