Wat vooraf ging:

Het klooster aan de Hoogstraat werd in 1883 gebouwd dankzij veel inzet van de Gestelse bevolking. Op hun verzoek kwamen op 15 oktober 1884 zes zusters uit Schijndel (Zusters van Liefde) naar Eindhoven om in te gaan op hun noden: onderwijs en zorg voor hun ouden van dagen.
In 1980 vertrekt de zustercommuniteit van de zusters. De stichting Emmaus huurt dan al een groot deel van het gebouw.
In 1983 gaan vier zusters het grotendeels lege gebouw bewonen op zoek naar een nieuwe bestemming. Zij zijn ervan overtuigd, dat er ook in deze tijd genoeg bezielde mensen zijn, die zich willen inzetten voor anderen. En zo is het gegaan.
Om de toekomst te garanderen wordt op 18 maart 2004 voor het beheer van het pand stichting ‘De Hoogstrater’ opgericht en op dezelfde dag ook de Vereniging ‘Hoogstraatgemeenschap’ om als leefgroep samen met andere betrokken mensen alles wat er gegroeid is te bewaren en verder te ontwikkelen.
33 jaar lang hebben de zusters met hart en ziel zich op deze plek ingezet voor mensen, met name voor hen bij wie hun hart lag: de vluchtelingen. Na een voorbereiding van anderhalf jaar hebben zij, samen met het echtpaar van de Ven, hun gemeenschap overgedragen aan nieuwe leden. Op 11 februari 2017 vond de officiële overdracht plaats. Zr. Bets sloot dit af met een ritueel: Vandaag nemen we afscheid als leden van de Hoogstraatgemeenschap. We hebben hier de paaskaars brandend voor ons staan; het symbool van overwonnen leven. Het goede leven dat wij gegeven én ontvangen hebben, willen we nu symbolisch doorgeven aan de leden van de nieuwe Hoogstraatgemeenschap: Annelies, Cora, Erik, Paul, Rard en Luus. We ontsteken deze nieuwe kaars aan onze paaskaars en we willen deze brandend overhandigen aan jullie, de nieuwe bewoners, met de vurige wens en in groot vertrouwen, dat jullie het nieuwe leven als Hoogstraatgemeenschap mogen geven en ontvangen zoals wij het mochten ervaren. Moge het licht van de brandende kaars jullie inspireren om plaats te blijven geven aan mensen, zodat zij waardig leven mogen.” 

 

Wie zijn wij?
Het echtpaar Cora en Paul Snoeren en het gezin van Annelies Rosier en Erik van der Hoeven, met kinderen Rard en Luus wonen nu op deze prachtige plek. Vanaf januari 2017 met zijn zessen. De kernwaarden van de zusters proberen wij op een eigentijdse manier vorm te geven. Het gaat dan om sociale gerechtigheid, aandacht voor de schepping, gastvrijheid. Dat zijn de drie pijlers. Onder die pijlers ligt onze spiritualiteit. Die is niet zo gemakkelijk in een paar woorden te vangen. Katholieke wortels weliswaar, maar zoveel breder geworden.
Met hulp van vrijwilligers wordt invulling gegeven aan een verdere toekomst.
Naast onze plek als lid in de Hoogstraatgemeenschap, hebben wij allen een baan buitenshuis. Paul is toezichthouder civiele werken en werkzaam bij een ingenieursbureau , Cora werkt als verpleegkundige op een revalidatieafdeling, Erik is docent aan een middelbare school en Annelies werkt als geestelijk verzorger in een verpleeghuis. De kinderen gaan nog naar school.
Elke avond komen wij samen in de stilteruimte voor een meditatie: een tekst, stilte en muziek. Zondag is deze meditatie ook voor mensen van buiten.
WIj onderhouden vriendschappelijke contacten met de diverse organisaties in het pand. Op de woensdagochtend is er een koffieuurtje waarin we elkaar ontmoeten, ook buren komen hier naartoe. Het is een waardevol moment waarin echte contacten ontstaan.
Boven hebben we drie gastenkamers voor mensen die via Vluchtelingen in de Knel bij ons komen en tijdelijk een plek zoeken waar zij zich veilig weten en tot rust kunnen komen. Elke zondag eten wij gezamenlijk en ook dit moment is kostbaar.
We hebben ook contacten met kerkelijke organisaties en bouwen verder aan ons netwerk.

 

De Kring is een groep mensen (ca. 20 personen) die elke derde zondag van de maand bij elkaar komt van 10.00 tot ca. 13.30 uur om met elkaar te zoeken naar levensverdieping, vaak aan de hand van een bepaald thema. De richting is: sociale gerechtigheid en behoud van de aarde. De leden zijn maatschappelijk geëngageerde mensen. De kringbijeenkomsten worden telkens voorbereid door twee kringleden, die een onderwerp kiezen en inleiden. Daarna volgt een gesprek, vaak in kleine groepjes en een viering ter afsluiting.

De Kring is in 2001 in het leven geroepen met de bedoeling om de leefgroep te ondersteunen en in de veronderstelling dat zij op den duur taken zouden overnemen. De Kring heeft een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Op dit moment zoekt de kring in welke richting zij zich verder willen ontwikkelen in verbondenheid met de Hoogstraatgemeenschap.