In teken van hoop

Persberichten 2010

Brabant waakt bij Detentiecentrum Schiphol-Oost

Op vrijdag 2 april kan men vanuit Eindhoven en omgeving meedoen aan een gezamenlijke wake bij detentiecentrum Schiphol -Oost. Op deze manier wordt een signaal afgegeven van solidariteit met de vele onschuldige grensgevangenen die daar verblijven om uitgezet te worden.

Opgave kan tot 29 maart via het telefoonnummer 040- 25.25.609 van de Hoogstraatgemeenschap of per e-mail info@hoogstraatgemeenschap.nl.
De kosten bedragen 15 euro per persoon.
De wake wordt verzorgd door de Franciscaanse vredeswacht.

In deze gevangenis pal naast de startbaan zitten veel onschuldige mensen die niet in Nederland mogen (ver)blijven, omdat ze niet over de juiste papieren beschikken.

In de ogen van internationale organisaties als Amnesty International is deze opsluiting van mensen in strijd met de internationale verdragen en menselijke waardigheid.

Deze wake juist organiseren op Goede Vrijdag heeft een symboolwaarde. Op deze manier wordt verband gelegd met iedereen die onschuldig wordt veroordeeld of gevangen wordt gezet.

Degenen die in het detentiecentrum vertoeven staan immers onder een strenger regime dan in een normale gevangenis. Er is minder tijd om te luchten, er is weinig contact met de buitenwereld en er bestaat nauwelijks gelegenheid tot recreatie. Dit, terwijl men niets heeft misdaan maar gedetineerd is omdat men niet over de goede papieren beschikt.

 

Vluchtelingen in de knel, H.O.V., De Hoogstraatgemeenschap en haar Kring in Eindhoven roepen iedereen op om op deze wijze het humane gedachtegoed van Pasen vorm te geven.

Vanaf 11.00 uur is iedereen van harte welkom aan de Hoogstraat 301-a te Eindhoven voor een eenvoudige lunch.

De bus vertrekt uiterlijk 12.00 uur. In de bus zelf wordt aandacht besteed aan de inhoudelijke voorbereiding van de wake.

De terugkomst wordt rond zessen verwacht.

 

Voor wie op eigen gelegenheid wil gaan is het adres van Schiphol-Oost: Ten Pol 64,

1438 AJ Oude Meer. Zie: www.schipholwakes.nl.

 

Geen vluchteling op straat

Geen vluchteling op straat. Onder deze titel wordt een wake gehouden voor vluchtelingen op de markt van Eindhoven op zaterdag 20 februari van 14.00 tot 15.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen.

De regering heeft beslist om de noodopvang voor vluchtelingen te beëindigen. Dat betekent dat alleenstaande mannen en vrouwen, en hele gezinnen met kinderen op straat worden gezet. Velen van hen kunnen niet terug naar hun eigen land. Zij moeten in de illegaliteit overleven.
Op de vooravond van de verkiezingen wil de wakegroep aandacht vragen voor dit probleem.
Tijdens de wake wordt informatie gegeven; actiekoor Het Lopend Vuurtje zingt. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen.
Informatie bij Vluchtelingen in de Knel (040.2569517) of Netwerk Humaan Omgaan met Vluchtelingen (040.2525609)

Gerard van de Ven