In teken van hoop

Persberichten

Wake: Dag van de Uitsluiting

Op zaterdag 15 december wordt van 14.00 tot 15.00 uur op het 18 septemberplein te Eindhoven aandacht gevraagd voor de uitsluiting van asielzoekers zonder papieren.
De regering wil illegaliteit strafbaar stellen, ook als ze vluchteling zijn. Waarvan moeten zij de hoge boetes dan betalen? Werken, wonen of leven mogen ze niet. Als ze niet meteen betalen volgt de gevangenis.
In vele gevallen lukt het ook de overheid niet om de vreemdeling het land uit te zetten. Daarom wordt deze asielzoeker - vaak na maanden detentie - geklinkerd, d.w.z. op straat gezet, zonder enige voorziening. Wordt hij/zij opnieuw opgepakt, dan begint ‘het zinloze spel’ opnieuw. Zo kun je niet met mensen omgaan.
Daarom vraagt Vluchtelingen in de Knel en het Netwerk voor Humaan Omgaan met Vluchtelingen aandacht voor deze nodeloze criminalisering van mensen, die ook in spel wordt uitgebeeld. Actiekoor ‘Het Lopend Vuurtje’ ondersteunt de actie met liederen.
Kom en laat uw stem horen.
Zie ook: www.vluchtelingenindeKnel.nl / www.humaanomgaanmetvluchtelingen.nl
Informatie: tel 040.2569517

 

Wake: Laat Vluchtelingen weer mensen zijn

Op woensdag 31 oktober om 20.00 uur vindt in Eindhoven een wake plaats in het Open Huis van de Catharinakerk (ingang Begijnenhof) om stil te staan bij de situatie van de slachtoffers van het vreemdelingenbeleid.
Door de uitzichtloosheid op een menswaardig bestaan raken velen van hen getraumatiseerd, zeker als een weg terug niet mogelijk is. Vluchtelingen zijn geen dossiers; ook zij hopen op toekomst.
De wake is informatief en bezinnend van aard en is gericht op de situatie in Nederland en in de eigen regio. De wake wordt beëindigd bij het vrijheidsmonument op het stadhuisplein.
De organisatie ligt in handen van Vluchtelingen in de Knel en het Netwerk voor Humaan Omgaan met Vluchtelingen. Het actiekoor ‘Het lopend Vuurtje’ verleent zijn medewerking.
Iedereen is van harte welkom.
Voor informatie: tel. 040.2569517 / 2525609
Zie ook: www.vluchtelingenindeKnel.nl en www.humaanomgaanmetvluchtelingen.nl

 

Kom maar eens kijken waar wij wonen.

De Hoogstraatgemeenschap, Hoogstraat 301 A te Eindhoven heet u van harte welkom tijdens de Open Kloosterdag op zondag 24 juni. We delen graag met anderen wat ons bezielt, maar de inbreng van de bezoeker wordt evenzeer op prijs gesteld. De levenservaring en de inzichten van anderen behoeden ons immers voor inslapen en zelfgenoegzaamheid.
’s Morgens open vanaf 10.30 tot 12.30 uur. Om 11.00 is er een Power Point presentatie, afgewisseld met muziek en liederen voor de dan aanwezige gasten.
’s Middags vrije inloop vanaf 14.00 tot 15.00 uur voor een kop koffie en een praatje. Om 15.00 uur herhaling van de Power Point presentatie. We beëindigen deze dag om 16.30 uur.
Voor informatie: tel. 040.25 25 609

 

Leiderschap en populisme in de mediademocratie

Onder deze titel houdt de Vierde Kamer op dinsdag 12 juni haar laatste thema-avond van dit seizoen.
Wat betekent het hedendaagse populisme? Is de afstand tussen Den Haag en de gewone burger te overbruggen? Wat is de invloed van de media op onze opinievorming?
De Heer Dick Pels, schrijver van het boek ‘Het volk bestaat niet’ zal de avond inleiden.
De avond wordt gehouden in Het Kloosterhof van Gestel, Hoogstraat 301 A Eindhoven. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis. Tel. 040.2525609.

 

Fototentoonstelling Grensgevallen - Europa

Grensgevallen EuropaVan 29 mei tot 18 juni is in de Catharinakerk te Eindhoven een tentoonstelling over wat er aan de grenzen van Europa gebeurt met vluchtelingen. De bekende fotojournalist Piet den Blanken laat als visuele geschiedschrijver de bezoeker zien wat er met de mens gebeurt op weg naar Europa: foto’s op de grens van menselijkheid, geweld en verzet, onmacht, hoop en wanhoop.
Te bezichtigen van dinsdag tot vrijdag van 9.30 – 16.45 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Toegang gratis.
www.humaanomgaanmetvluchtelingen.nl

 

Socrates en de kunst van het vragen stellen

Onder deze titel zal Erik Boers, filosoof en leider van het Socratisch Café in Eindhoven, een avond verzorgen over het Socratisch gesprek, als middel om tot goede communicatie met elkaar te komen.
De avond wordt gehouden op donderdag 10 mei aanvang 20.00 uur in de huiskamer van de Hoogstraatgemeenschap, Hoogstraat 301 A te Eindhoven onder verantwoordelijkheid van de werkgroep ‘De Vierde Kamer’ (tel 040.2525609).
De toegang is gratis; een bijdrage wordt op prijs gesteld.

 

Schiphol: Poort naar Europa?

Aan het eind van een startbaan op Schiphol staat een gevangenis voor mensen die niet in Nederland mogen (ver)blijven omdat ze niet over voldoende papieren beschikken. Tijdens een brand in 2005 kwamen hier 11 gevangenen om het leven.

In de lijdenstijd voor Pasen wordt er stilgestaan bij wat er in deze gevangenis met mensen gebeurt en wordt er een teken gegeven van solidariteit aan de grensgevangenen. Tevens wordt duidelijk gemaakt dat er grote vragen te stellen zijn bij het opsluiten van mensen die niets misdaan hebben.

Elk jaar wordt er op Goede Vrijdag zo’n wake gehouden. Dit jaar op vrijdag 6 april. Vanuit Eindhoven gaat er een bus. Er wordt één uur gewaakt voor de gevangenis op Schiphol-Oost. Het is een heel indringende ervaring de wake mee te maken.

Vertrek per bus, stipt om 12.00 uur, vanaf de Hoogstraat 301a uit Eindhoven, terugkeer rond 18.00 uur.

Opgave en informatie bij de Hoogstraatgemeenschap: telefoon: 040 – 25.25.609 of via e-mail: zrshoogstraat@hetnet.nl

Klik hier voor meer informatie.