Advent

Vandaag begint de Advent. We bereiden ons voor op het kerstfeest.
In de stilteruimte hebben we een mooie adventskrans neergezet.
Advent: de tijd van verwachtingsvol uitzien naar…., verlangen….. hopen….. en alert blijven,
je dromen niet laten ondersneeuwen door de sleur van de dag.
In de meditatie staken we de eerste kaars aan en lazen we de volgende tekst:

 

Verwachten is uitzien naar;
verwachten is hoopvol of angstig afwachten:

verwachten is wachten op een verblijfsvergunning,
of op een verandering in levenskeuze;
verwachten is het uithouden van onzekerheid:
verwachten is wachten op iemands komst,
die lang weg is geweest of nog moet komen;
verwachten is alles klaarmaken, jezelf voorbereiden,
opdat er ruimte is voor een nieuw bestaan,
opdat er ruimte is voor (D)diegene
die verwacht wordt…..

De Hoogstraatgemeenschap wenst je een mooie Adventstijd toe!