Vredeswake Schiphol

Op Goede Vrijdag zijn we met een bus vanuit Eindhoven naar het detentiecentrum bij Schiphol gereden. Samen met ongeveer 80 mensen van het  Jeannette Noël-huis en de Franciscaanse vredeswacht hebben we geprotesteerd tegen het vastzetten van vluchtelingen, via gebed en gezang.