In teken van hoop

De Vierde Kamer: Op zoek naar een nieuw w!j met Manuela Kalsky

Op de derde avond van dit seizoen was dr. Manuela Kalsky aanwezig om als gastspreker de inleiding te verzorgen. Zij deelde daarin met ons haar visie op de tijdsgeest van nu, en vertelde ons over de mogelijkheden die zij ziet om in Nederland met elkaar een vernieuwde verbondenheid te bereiken. Onze samenleving bevindt zich in een wereld met een niet te stoppen globalisering, een wereld die continue uitwisseling kent via internet, en waarin de mogelijkheid om wereldwijd te reizen voor velen toegankelijk is geworden. Door alle ontwikkelingen is de culturele en religieuze identiteit van Nederlanders veel minder uniform geworden. Je kunt er tegenwoordig ook gemakkelijker meerdere identiteiten op na houden. Manuela Kalsky zelf is een geboren West-Duitse, die zich na al die jaren wel echt Nederlandse voelt – maar ook nog Duitse. Het verlies aan een zekere mate van eenheid van cultuur en religie heeft volgens haar in Nederland gevoelens van angst teweeggebracht in de samenleving, en heeft irrationele reacties opgewekt.

Manuela benadrukte het belang van het erkennen van verschillen tussen mensen. We zouden met elkaar en bij elkaar kunnen nagaan waar wij als individuen waarde aan hechten. Daar waar een onderlinge herkenning van dezelfde waarden is, kan een sterkere verbondenheid ontstaan. En op punten waar die herkenning er niet is, zou juist niet de angst ons moeten leiden, maar zouden wij in onszelf ruimte moeten scheppen voor een stuk verwondering. Alleen als er plaats is voor verwondering in onszelf, kunnen wij onszelf verrijken.

Wat mensen kunnen ondernemen om een 'nieuw wij ' te vinden, is met elkaar iets doen met een gezamenlijk doel. Dit is onder meer wat vanuit het project 'het nieuwe W!j' wordt bevorderd. Vanuit het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving, waar Manuela Kalsky aan verbonden is, wordt door een grote groep aan dit project gewerkt. Al met al was het een levendige en inspirerende avond.