In teken van hoop

Actueel

Ambassade voor Vrede

Ministerie van Vrede

Ambassade voor Vrede Eindhoven

Powered by Peace

 

Vredesweek 2012 15-23 september

 

Uitnodiging

Voor donderdag 18 oktober
19.30 uur

 

Congo: Grondstof – Conflictstof

of bron van vrede?

 

De aarde is een rijke bron voor ontwikkeling en energie. In Congo zijn de vele grondstoffen nog te weinig bron van vrede. ‘Het Ministerie van Vrede’ , de Vredesambassade: Vredesburo Eindhoven, en de ambassadrices voor de vrede van de Hoogstraatgemeenschap willen met Congogroepen en betrokken IKV Pax Christi leden zich sterk maken voor een eerlijker verdeling van de welvaart.

Zij hebben de heer Joost van Puijenbroek bereid gevonden om een presentatie te verzorgen over bovengenoemd onderwerp.
Joost van Puijenbroek, voorzitter van het Europees netwerk op Centraal Afrika, is de laatste tien jaar namens IKV Pax Christi full time betrokken geweest bij Congo en is zeer goed op de hoogte van de situatie.

Aan de avond zal medewerking worden verleend door groepen, die vanuit Nederland werkzaam zijn in Congo en bekend zijn met genoemde problematiek.

De avond vindt plaats ten huize van de vredesambassadrices, Hoogstraatgemeenschap, Hoogstraat 301 A te Eindhoven.
Van harte welkom!
Voor meer informatie : tel 040.25.25.609 / 040.24.34.457