Klaslokaal


 

Omdat er vele goede initiatieven zijn, stelt de woongroep een lokaal tegen kostendekkende huur ter beschikking aan minder draagkrachtige groepen met een maatschappelijke functie. De huur bedraagt € 25,– per dagdeel. Informatie via klaslokaal@hoogstraatgemeenschap.nl